Эцэг эхийн багш нарын бага хурлын зөвлөмж

татаж авах-9Эцэг эх, багш нарын зөвлөгөөн нь гэр бүл, ажилтнуудад харилцаа холбоо тогтоох, сурагчдын амжилт, үр дүнд хамтдаа төвлөрөх сайхан боломж юм. Эрдэмтдийн талаар ярилцахаас гадна эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ нийгмийн сэтгэл хөдлөлийн ур чадварыг шалгаж, шинэ ангидаа дасан зохицох, хөдөлмөрийн дадал зуршил, үе тэнгийнхэн болон насанд хүрэгчидтэй харьцах харьцаа, сургуулийн биеэ авч явах байдал зэргийг асууж болно. Эх сурвалж, зөвлөмжийн зарим холбоосыг энд оруулав.

Ойлсон эх сурвалжийн эх сурвалж: 

ADDitude сэтгүүлийн зөвлөгөө
Рокетк унших тухай зөвлөгөө
Колорадо мужаас авсан зөвлөмжүүд
Сургуулийн сэтгэл судлаачдын үндэсний холбооны зөвлөмж