судалгааны

P&E нь Арлингтон хотын улсын сургуулиудад явагдах судалгаа, үнэлгээний ажилд хамрагдах өргөдөл, хүсэлтийг хянан зохицуулж, дотоод судалгааны төслүүдэд техникийн туслалцаа үзүүлдэг.

Судалгааны өргөдлийн хугацаа

Хүсэлтийг хагас жил тутамд хянан үздэг. Өргөдлийг дор дурьдсан хугацааны дагуу ирүүлнэ.

  • June 30th  намрын семестрээр эхлэх судалгаа (XNUMX - XNUMX сар)
  • November 15th хаврын семестрийн үеэр эхлэх судалгаа (XNUMX - XNUMX сар)

Дууссан өргөдөл эсвэл асуултаа имэйлээр илгээнэ үү Research.applications@apsva.us.

Бусад төрлийн судалгааны туршлагын талаархи линкүүд APS