የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

በጋውን በጉጉት እየተጠባበቁ ሳለ ለአዲሱ ለትምህርት ዘመኑ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማስቻል የክትባቶችንና የአካላዊ ምርመራዎችን በእቅዶችዎ ውስጥ ማካተትዎን ያረጋግጡ!የቨርጂኒያ ስቴት (የቨርጂኒያ ሕግ § 32.1-46.A.4) በስቴቱ ውስጥ በግል ወይም በመንግስት ትምህርት ቤቶች የሚመዘገቡ ተማሪዎች በሙሉ አሁን ካለው የክትባት ተግባራት ላይ አማካሪ ኮሚቴ ( ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆነው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። Оюутнууд በአካል ትምህርት гэртээ ተገኝተው ለመማር በመጀመሪያ የትምህርት өдөр ዝቅተኛውን Хөх መግቢያ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም በሁሉም የትምህርት ቤት የክትባት መግቢያ መስፈርቶች መስፈርቶች መስፈርቶች የሚነሱ የሚነሱ ጥያቄዎችንና ጥያቄዎችንና መመዝገብ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች መረጃ በቨርጂኒያ በቨርጂኒያ በቨርጂኒያ በቨርጂኒያ የጤና የጤና የጤና የጤና የጤና መምሪያ መምሪያ ድህረ ድህረ ድህረ ድህረ የጤና የጤና የጤና የጤና የጤና የጤና ድህረ ድህረ የጤና የጤና መምሪያ መምሪያ ድህረ መምሪያ ድህረ የትምህርት ቤት መስፈርቶች – ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉከሚጠሟሉከሚጠሟሉከሚጠበቁቈቈቈቈቈቈቈቨ

  • ወደ መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ ክትባት (HAV) የተከፋፈሉ የተከፋፈሉ ሁለት ክትባቶችን በትክክል ስለመከተባቸው ስለመከተባቸው የሚያሳይ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው. የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እያው እያው
  • 7 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ , ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (Tdap) ማበረታቻ በ 7 አመት ወይም ከዚያ ከዚያ የሚሰጥ የሚሰጥ የሚሰጥ የሚሰጥ እንዲሁም በ በ 10 በ ወይም ወይም ከዚያ ከዚያ ከዚያ በኋላ በኋላ የሚሰጠው በኋላ በኋላ በኋላ የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲያቀርበዉዉዉዉዉይ የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የ 7ኛ ክ፪ማክፉል ньሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወላጅ ወይም ወይም አሳዳጊ የ የ HPV ክትባት እንዳይወስድ እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም እንደወሰደ እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት እንዳይካተት እንዳይካተት አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም.
  • 12 ክፍል የሚገቡ የሚገቡ ተማሪዎች የ menacwy ክትባት በ በ አመት እድሜ እድሜ ላይ ቢከተቡም ላይ እንኳ 11 እድሜያቸው ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም ወይም በላይ በላይ በላይ ወይም በላይ በላይ የሆናቸው የሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸውማረጋገውማረጋገጫኀረጋገጫኀዉእክትባት

ተማሪዎች በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪውኈተማሪው ኈተማሪው ኈለሚኖራቸው በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ፣ በሚኖራቸው ማናቸውምማናቸውም የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።