APS Мэдээ мэдээлэл

Үнэгүй, хямд үнээр хоол хүнсээр хангах бодлого 2016-17

Арлингтон хотын нийтийн сургуулиуд Үндэсний сургуулийн үдийн хоол ба / эсвэл сургуулийн өглөөний цайны хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүдэд үнэ төлбөргүй эсвэл хямд үнээр хоол өгөх бодлогоо зарлалаа. Сургууль ба / эсвэл сургуулийн төв хоол тэжээлийн газар нь бодлогын хуулбартай тул аливаа сонирхогч тал хянан үзэж болно.

Үнэгүй хоолны үнийн хөнгөлөлт авах боломжтой эсэхийг тодорхойлохын тулд өрхийн хэмжээ, орлогыг ашиглана. Доорх хүснэгтэд үзүүлсэн Холбооны орлогын шаардлагыг хангах удирдамжаас доогуур орлоготой өрхийн хүүхдүүд үнэгүй эсвэл хямд үнээр хооллох боломжтой. Нэмэлт хоол тэжээлийн тусламжийн хөтөлбөр (SNAP) тэтгэмж (өмнө нь Хүнсний тэмдгийн хөтөлбөр) авдаг өрхийн гишүүд эсвэл тусламж хэрэгтэй гэр бүлийн хүмүүст түр зуурын тусламж (TANF) авсан хүүхдүүд үнэгүй хоол хүнсээр авах боломжтой. Гэр оронгүй, цагаачлан, зугтааж явсан хүүхдүүд үнэгүй хооллох эрхийг автоматаар авах боломжтой. Халамжийн байгууллага эсвэл шүүхийн хууль ёсны хариуцлага хүлээдэг өргөмөл хүүхдүүд нь хамт амьдардаг өрхийн орлогоос үл хамааран үнэ төлбөргүй хооллох эрхтэй. WIC-д хамрагдсан өрхийн гишүүн хүүхдүүд мөн тухайн өрхийн орлогоос хамааран үнэ төлбөргүй эсвэл хямд үнээр хооллох боломжтой. Дэлгэрэнгүйг унших бол. энд дарна уу.