Мэдээ, мэдээлэл

Ахлах сургуулийн сонголт ба шилжүүлгийн мэдээлэл 2020 оны 21-р сарын хооронд

2020-21 оны хоёрдогч хувилбарууд болон хөрш зэргэлдээ шилжүүлэх өргөдөл гаргах үйл явцад ахлах сургуулийн опционы хөтөлбөр, хөрш зэргэлдээ шилжүүлэх өргөдөл гаргах хоёр тусдаа хугацаа байх болно.

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал, ажлын хуралдаанд зориулсан арваннэгдүгээр сар

Арлингтон сургуулийн удирдах зөвлөлийн арваннэгдүгээр сарын Удирдах зөвлөл, ажлын хуралдаан, зөвлөлдөх зөвлөл, хорооны хурлын хуваарийг танилцуулах боломжтой боллоо.