APS Мэдээ мэдээлэл

Ахлах сургуулийн сонголт ба шилжүүлгийн мэдээлэл 2021 оны 22-р сарын хооронд

2021-22 дунд сургуулийн сонголт ба хөрш зэргэлдээ шилжүүлэх өргөдөл гаргах үйл явцад ахлах сургуулийн опционы хөтөлбөр, хөрш шилжүүлэх ажилд хамрагдах өргөдөл гаргах хоёр цаг хугацаа байх болно.

Цааш унших