Сургуулийн видео руу буцах

AETV-ийн бэлтгэсэн сургуулийн эхний өдрийн видеог үзээрэй.