Украины хямралын талаар ярилцаж байна

APS Украйны тухай мэдээг боловсруулахад сургуулиуд оюутнуудад хэрхэн тусалж байгаа талаар ажилтнуудаас асуулт авсан. Бид Украин, Орос улстай гэр бүлийн болон соёлын харилцаатай ажилчид, оюутнуудтай, АНУ-ын армитай холбоотой олон гэр бүлүүд байдаг бөгөөд бид бүгдэд аюулгүй орон зайг дэмжих, хадгалахад гол анхаарлаа хандуулдаг. Оюутнуудад энэ үйл явдлыг илүү сайн ойлгоход нь туслахын тулд бид насны онцлогт тохирсон эх сурвалжийг багш нарт гарын авлага болгон ашиглах боломжийг олгосон. Энд эцэг эхийн зарим эх сурвалжууд байна: