5800 N Washington Blvd

Свонсоны хөгжмийн зэмсгийн жилийн эцсийн концерт

Свонсон дунд сургууль Свонсоны концерт/кадет хамтлаг, 6-р ангийн чавхдаст хөгжим, 7, 8-р ангийн найрал хөгжим, Свансоны симфони найрал хөгжим зэргийг толилуулж байна.

Swanson хамтлагийн жилийн эцсийн концерт

Свонсон дунд сургууль Свонсон симфони хамтлаг, жазз чуулга, үлээвэр хөгжмийн хамтлагийг толилуулж байна