Ахлах сургуулийн эцсийн хилийн сонголтууд боломжтой

Ахлах сургуулийн эцсийн хил хязгаарыг сайжруулах хувилбарууд болон холбогдох мэдээллийг 1 оны 2016-р сарын XNUMX-ний өдрийн сургуулийн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд зориулан BoardDocs сайтад онлайнаар байрлууллаа.

https://www.apsva.us/post/final-high-school-boundary-options-available-online-board-action-dec-1/