Green Scene Highlight-ийн Yorktown-ийн бордоожуулах хөтөлбөр

Yorktown Байгаль орчны клуб нь сургуулийн одоогийн дахин боловсруулалтын хөтөлбөрийн өргөтгөл болгон байгаль орчинд туслах зорилгоор компостын хөтөлбөрийг сургууль дээр байгуулжээ. Үндэсний хүндэтгэлийн нийгэмлэгийн сайн дурын ажилтнууд оюутнуудад компостын материалыг хэрхэн эрэмбэлэх талаар сурахад нь тус сургуулийн оюутнууд бусдад компостын талаар заах боломжийг олгов.

Хаалттай тайлбарын тулд Тоглуулах товчийг дараад, хэрэгслийн доод хэсэгт байрлах "CC" гэснийг товшино уу.