Хичээлийн танхим гэх мэт том өрөөнд агаар цэвэршүүлэгч эсвэл бусад арга хэмжээ авсан уу?

11-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

Манай олон том орон зайд шүүлтүүрийн түвшин өндөр, тусгай зориулалтын HVAC систем (халаалт, агааржуулалт, хөргөлт) байдаг бөгөөд энэ нь гаднах агаарыг хамгийн их агааржуулах боломжийг олгодог. Үүнд цайны газар, хэвлэл мэдээллийн төв, үзвэр, биеийн тамирын заал орно. Манай засвар үйлчилгээний баг нь том орон зайд зориулагдсан True HEPA шүүлтүүр бүхий агаар цэвэршүүлэгчийг үнэлдэг. Аюулгүй байдлын шаардлага, дуу чимээний хязгаарлалтыг хангахын тулд системийг үнэлэх шаардлагатай.