“Түүхэн тэмдэглэгчид” Хьюмийн сургуульд зочиллоо

HM2Энэ долоо хоногийн цуврал Түүхэн тэмдэглэгээ, Хьюм сургуулийн сурагчдын амьдрал ямар байсныг судлах. 1891 онд баригдсан уг сургуулийг 67 жилийн турш сургууль болгон ашиглаж, хааж, Арлингтон хотын түүхийн нийгэмлэг музей болгон авсан байна. Сургуулийн тухай энэхүү богино хэмжээний видеог үзээд #HumeSchool ашиглан түүхийн талаархи асуултанд хариулна уу. Түүхэн тэмдэглэгчид видео цуврал, үйлдвэрлэсэн APS, оюутнуудыг орон нутгийн түүхийг сурахад татан оролцуулах зорилгоор Арлингтон хотын өнгөрсөн үеийн чухал газруудыг онцолсон 80 гаруй түүхэн тэмдэглэгээний цөөхөн хэдэн зүйлийг онцлон тэмдэглэв. Видео бичлэгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Түүхэн тэмдэглэгээний вэб хуудас.