Ойр дотны хүн гэртээ хэр удаан байх ёстой бөгөөд тодорхой тооны сөрөг шинжилгээ хийсний дараа тэд эргэж ирэх боломжтой юу?

17-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

Батлагдсан тохиолдол, ойр дотно харилцаатай оюутнууд 7 хоногийн турш хорио цээрийн дэглэмд хамрагдах ёстой бөгөөд 5-7 дахь өдөр нь ResourcePath-аар сөрөг хариу өгч, 8 дахь өдөр нь буцаж ирэх ёстой.