APS Мэдээ мэдээлэл

SOL тест хийх цонхны үеэр iPad дэлгэцийн цагийн тохиргоог идэвхгүй болгосон

Зарим гэр бүл iPad-ийн Дэлгэцийн цаг тохиргоонд байгаа эцэг эхийн хяналтыг ашиглаж байсан. Эдгээр хяналтыг ашиглах нь хичээлийн жилийн ихэнх хугацаанд дажгүй боловч Виржиниагийн Сургалтын Стандартын (SOL) шалгалтыг өгөх төхөөрөмжид саад болж байна. SOL тест хийх цонхны үеэр эдгээр хяналтыг хасах ёстой. Бүх оюутнуудыг тест хийх боломжтой болгохын тулд бид эдгээр тохиргоог хичээлийн жилийн үлдсэн хугацаанд оюутны Ipad-аас хасав. Сургуулийн сүүлчийн өдрийн дараа гэр бүлүүд эдгээр хяналтыг дахин идэвхжүүлж болно.

Ойлгож, энэхүү үйл ажиллагааны ач холбогдлыг үнэлсэнд баярлалаа.