Дунд сургуулийн сурагчдад Өргөтгөсөн өдөр олгодог уу?

11-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

Check-In хөтөлбөр нь дунд сургууль бүрт хичээлийн дараа асрах үйлчилгээ үзүүлдэг. Бүртгүүлэх нь оюутнуудад сургуулийн дараа хийх үйл ажиллагаа, клуб, спорт, төлөвлөсөн арга хэмжээг санал болгодог. Мөн оюутнууд хичээлээс гадуур сургуулийн ивээн тэтгэдэг үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд оролцох боломжтой. Эцэг эхийн зөвшөөрлөөр бүртгүүлсэн оюутнууд өөрсдийгөө гаргаж, сургуулийн хотхоноос гарах боломжтой. Хүүхэд нэг өдрийн турш бүртгэлээс гарсны дараа бүртгүүлэх хөтөлбөрт буцаж очих боломжгүй болно.