Виртуал ахлах сургуулийн мэдээллийн үдэшт бидэнтэй нэгдээрэй

  • Ахлах анги, үндсэн анги, сонгон хичээл, хичээлээс гадуурх хичээлд шилжих талаар мэдэж аваарай.
  • Сонголттой сургууль/хөтөлбөр эсвэл ойр орчмын шилжүүлгийг сонирхож буй гэр бүлүүд өргөдөл гаргах, сугалааны үйл явцтай танилцах болно.

XNUMX-р сараас XNUMX-р сарын хооронд ахлах сургууль бүр гэр бүлүүдэд биечлэн мэдээлэл өгөх уулзалт зохион байгуулж, ажилтнуудтай уулзаж, сургуулийн талаар мэдээлэл авч, асуулт асууна. Огноо, цагийг эндээс харна уу.