Сонсох: Зуны сургалт

Яаж гэдгийг нь мэд APS Бага, дунд, ахлах ангийн сурагчдын зуны сургуулийн олон зугаалгын сургалт, зуны туршид хүүхдүүдийг зугаатай байлгадаг. Кэти Хикс, Вэнди Пилч нар Аялал жуулчлалын троллейбус, зуны уншлагын хөтөлбөрүүд болон оюутнуудын зуны турш сурч болох хэд хэдэн сонирхолтой хичээлийн талаар ярилцав. Түүнчлэн зуны туршид сурагчдыг сургахын тулд эцэг эхчүүд юу хийж болох талаар ярилцдаг.