Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын захидлыг одоо авах боломжтой ParentVUE

Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын зөвлөмжийг одоо авах боломжтой ParentVue.

Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, Математикийн албанд зочилно уу .