Үйл ажиллагааны түншүүд нь Амьдралын шийдвэрийг онцолж үздэг 101

Энэ цувралд Partners in Action нь Life шийдвэр 101, Жефферсон дунд сургуулийн ивээн тэтгэгч IFS Consulting Group LLC-ийн түншлэлийг харуулсан болно. Амьдралын шийдвэр 101 нь 12-14 насны залуу эрчүүдийн хэрэгцээг хангахад чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр юм. Сургалтын хөтөлбөрийг таван хэсэгт хуваадаг (Амаар / Амаар бус харилцаа холбоо, Уур уцаарын менежмент, Зохион байгуулалт, Эрүүл харилцаа, Сэтгэцийн / Бие бялдрын эрүүл мэндийн хөгжил). Эдгээр залуу хүмүүсийн амжилтын түүхийг сонирхож үзээрэй.