APS Мэдээ мэдээлэл

Үйл ажиллагааны онцлох үйл явдлын түншүүд Stratford, Silver Diner түншлэл

Түншлэл дэх үйл ажиллагааны энэ цуврал хэсэгт Харилцаа холбооны зохицуулагч Доун Смит Stratford хөтөлбөрийн өвөрмөц түншлэлийг харахаар Мөнгөн хоолны газарт зочлов. Мөнгөн хоол нь Stratford-ийн оюутнуудад бодит амьдралын туршлага, амьдралын туршид ашиглах үнэ цэнэтэй ур чадвар олж авах боломжийг олгодог.