APS Мэдээ мэдээлэл

Үйл ажиллагааны түншүүд: Финикс дугуй

Түншүүд үйл ажиллагааны сүүлийн дугаарт Phoenix Bikes ба APS. Хадгалахаас гадна APS"Phoenix Bikes" дугуйн парк нь өсвөр үеийнхэнд дугуйн аюулгүй байдлыг хангаж, дугуй засах талаар заадаг бөгөөд дугуй унахыг сурталчлан дэмждэг тул дугуй унахыг сурталчилж байна. APS.