Ахлах сургуулийн хилийн сонголтын талаархи нийтийн сонсгол

Сургуулийн удирдах зөвлөл 15-р сарын 9-ны өдөр олон нийтийн дунд сонсгол зохион байгуулж, ахлах сургуулийн хилийн хувилбаруудын талаар олон нийтийн саналыг сонсов. Сургуулийн удирдах зөвлөлийн XNUMX-р сарын XNUMX-ний өдрийн ажлын хуралдаанаас хүссэн шинэ сонголтыг танилцууллаа. ​​Дэлгэрэнгүй мэдээллийг APS Хил хязгаар вэб хуудас.