Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурал 22 оны 2018-р сарын XNUMX-ны өдөр

22 оны 2018-р сарын XNUMX-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл

Хадмал тайлбартай бол, YouTube дээр үзэх. Видео YouTube дээр 2 хэсэгтэй байна: -р хэсэг 1   |   -р хэсэг 2