APS Мэдээ мэдээлэл

Сургуулийн Удирдах зөвлөлөөс 2018-19 оны хичээлийн жилийн ACI, BAC, FAC хороодод өргөдөл хүлээн авч байна

Арлингтон сургуулийн зөвлөл нь эцэг эхчүүд, олон нийтийн гишүүдийн оруулсан санал, санааг хэсэгчлэн үнэлдэг APS шийдвэр гаргах үйл явц. Тийм ч учраас сургуулийн тогтолцоо нь сайн дурын зөвлөх хороодын сүлжээг бий болгосон бөгөөд тус бүр нь зааварчилгаа өгөхөөс барилгын ажил хүртэл тодорхой сэдэв, сэдэвт анхаарлаа төвлөрүүлдэг.

Удирдах зөвлөл одоогоор Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн гурван зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах хүмүүсийг хайж байна Зааварчилгааны зөвлөлдөх зөвлөл, Төсвийн зөвлөх болон Сургуулийн барилга байгууламж, капиталын хөтөлбөрийн талаархи зөвлөлдөх зөвлөлБайна. Эдгээр гурван зөвлөх бүлэг, өргөдлийн талаархи мэдээллийг олж авах боломжтой Манай вэбсайт.

Зөвлөл энэ хаврын сүүлээр шинээр томилогдох гишүүдийг томилох бөгөөд эдгээр Зөвлөлүүдэд сул орон тоог нэмж хоёр жилийн хугацаатай олгоно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 703-228-6015 дугаарт холбогдоорой.