Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн ажилтнууд ЭМГ-ын хилийн талаархи хуралдаан

Өнөө оройн ажлын цаг 7 цагт Уэйкфилд ахлах сургуулийн цайны газарт эхэлнэ. Энэ уулзалтыг мөн шууд дамжуулах болно ХолбоосБайна. Нэмэлт мэдээллийг дараах дээрээс авах боломжтой APS Хил хязгаар хуудас.