Хоёрдогч зааварчилгааны загвар видео

Эрлийз / бие даан суралцах гэж байгаа гэр бүлүүдийг “Хяналт шалгалт хийхийг зөвлөж байна.Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрлийз / биечлэн суралцах өдөрлөг”Инфографик ба“Хоёрдогч эрлийз өдөр”Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан эрлийз / биечлэн суралцах тойм тойм видео. Сургалтын зааварчилгааны арга, сургуулийн хуваарийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2020-21 оны хичээлийн жил вэб хуудас.