Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хуралд үг хэлэхийн тулд бүртгүүлнэ үү