APS Мэдээ мэдээлэл

Оюутнаас гаргасан төхөөрөмжүүд: 2021 оны зун

APS оюутнуудын зуны туршид чиглэсэн сургалтын нөөцийг хангахад анхаарч ажиллах болно. Хичээлийн жилийн төгсгөлд оюутнууд ерөнхийдөө ээлжээр ордог APS төхөөрөмжүүдийг гаргаж, намар нь шинээр хүлээн авна. Энэ жил, APS оюутны төхөөрөмж солих үйл явцыг тохируулж байна. Бүх сурагчид, түүний дотор 5, 8-р ангийн (12-р ангиас бусад) ангийн хүүхдүүд, зуны турш суралцах үйл ажиллагаанд оролцохын тулд төхөөрөмжөө зуны турш хадгалах болно. Оюутнууд төхөөрөмжөө намар буцааж өгөх шаардлагатай бөгөөд хэрэв шаардлагатай бол шинэ төхөөрөмжөө гаргана.