Зуны сургуульд ажилд авна-Багш нарт зориулсан урамшууллын урамшууллыг нэмэгдүүлсэн

Зуны сургуульд шаардлагатай боловсон хүчний хэмжээнд хүрэхийн тулд багш нарын урамшууллыг нэмэгдүүлснээр зуны сургуулийн ажилд авах ажил үргэлжилж байна. Урамшууллын урамшууллыг бид багш нарт 2,000 доллар, зуны сургуульд ажилд авсан туслахуудад 1,000 доллар болгон нэмэгдүүлж байна. Энэ нэмэгдэл нь аль хэдийн ажилд авсан бүх эрх бүхий зуны сургуулийн багшийн албан тушаал (багш, номын санч, зохицуулагч) болон зуны сургуулийн сургалтын туслах (зөвхөн сургалтын ангийн туслах ажилтан) зэрэгт хамаарна. Зуны ажлын байрны зарыг үзээд багт нэгдэх талаар бодож үзнэ үү.