2016 оны CHESPRA Awards

APS Арванхоёр харилцаа холбооны шагналыг авдаг

Арлингтон дахь олон нийтийн сургуулийн сургууль, олон нийттэй харилцах хэлтэс нь Үндэсний сургуулийн олон нийттэй харилцах нийгэмлэгийн Чесапейк бүлгээс 12 шагнал хүртжээ.