15-р сарын XNUMX Сургуулийн ТУЗ-ийн хураангуй

Сургуулийн Удирдах зөвлөлөөс 2018 оны санхүүгийн жилийн төсөв боловсруулах чиглэлийг хэлэлцлээ

Өчигдөр болсон хурлын үеэр Сургуулийн Удирдах зөвлөл 2018 оны санхүүгийн тайлангийнхаа чиглэлийг хэлэлцэн, Захирагчийн хувьд сургуулийн хэлтсийн өсөн нэмэгдэж буй элсэлт хэрэгцээг хангахуйц төсөв боловсруулах талаар удирдамж өгсөн болно.