Тейлор бага сургуулийн сурагчид картоноор бүтээлч болдог

Тейлор бага сургууль STEAM арга хэмжээ зохион байгууллаа. "Cardboard Challenge Day"-ын үеэр оюутнууд картонон цаасаар интерактив үйл ажиллагаа зохиож, бие биенийхээ төслийг ээлжлэн үзүүлж, харилцан ярилцав.