Вашингтон-Ли оюутны үйл ажиллагааны түншүүд ба сайн дурынхны талаар онцолжээ

Хамгийн сүүлийн бүлэгт, Түншүүд ба сайн дурын ажилтнууд нь хуучин бага сургуульд сайн дураараа сайн дураараа буцааж өгч байсан одоогийн Вашингтон-Ли ахлах сургуулийн сурагч юм.

Partners in Action нь Арлингтоны сургууль, хөтөлбөртэй хамтран ажилладаг 500 гаруй бизнес, олон нийтийн байгууллагуудын цөөн хэдийг онцолсон сарын богино хэмжээний видео юм. Анги бүр нь нэг түншийг харуулдаг, хамтран ажилладаг сургууль онцолж, захирал, багш, оюутнууд, түнш сайн дурын ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагыг багтаана.