APS Мэдээ мэдээлэл

“Гэртээ хамт APS"

Дизайн сорилт 6Хамгийн сүүлийн үеийн ангиуд Гэртээ хамт APS одоо онлайн болон Арлингтоны Боловсролын Телевиз (AETV) дээр үзэх боломжтой.

6-р долоо хоногт дараахь ангиллаар K-2 сургалтын хөтөлбөрийн анги тус бүрээр таван шинэ анги гарна.

  • Шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл ба математик (STEM) K-2: 6-р долоо хоног
  • Шүүмжлэлтэй, бүтээлч сэтгэлгээ (CCT) / Бага боловсролын хэвлэл (ELA): 6-р долоо хоног
  • Нийгмийн сэтгэл хөдлөлийн сургалт (SEL): 6-р долоо хоног

Гэртээ хамт APS видеонууд, нэвтрүүлгийн хуваарийг интернетэд байрлуулсан.