Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын талаар ямар арга хэмжээ авах вэ APS намар байна уу?

27-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

APS сургуулиудад COVID-19 дамжих эрсдлийг бууруулах аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээг хэрэгжүүлнэүүнд оюутнууд болон ажилтнуудад тавигдах маскын бүх нийтийн шаардлага, агаарын чанарын арга хэмжээ, COVID-19 хариу арга хэмжээ авах зэрэг орно.