"Хурдан сурах" гэж юу вэ?

19-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

Сургалтыг түргэсгэх нь зөвшөөрдөг APS Багш нар шинэ агуулгыг эзэмшихэд шаардлагатай ур чадвар, ойлголтыг өмнөх түвшний мэдлэгээ бэхжүүлэхийн зэрэгцээ оюутнуудад ангийн түвшний материалыг заахад анхаарлаа хандуулах ёстой. Энэ нь оюутнуудын өмнөх мэдлэг, туршлага дээр үндэслэн суралцах хүртээмжтэй болгох зорилготой юм.

Нэмэлт мэдээлэл