Бүх эрүүл мэндийн цуврал дебют: Вегги төгсөлт

Бүхэл бүтэн эрүүл мэнд бол хоол тэжээл, чийрэгжилт, сэтгэцийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийг харуулсан цуврал ангиудаар дамжуулан бүх оюутнуудад зориулсан эрүүл мэндтэй холбоотой үйл ажиллагааг сурталчилсан шинэ цуврал юм. Эрүүл зуршил нь эрүүл мэндтэй холбоотой эрсдлийн зан үйлийг бууруулж, анги танхим дахь мэдлэгийг дээшлүүлж, амьдралын хэв маягийг дагаж мөрдөх эрүүл амьдралын хэв маягийг сурагчид дэмжинэ. Эхний видеон дээр Карлин Спрингс бага сургуулийн Veggie супер баатрууд болон Real Food For Kids, APS Хоол хүнс, хоол тэжээлийн үйлчилгээ.