APS Мэдээ мэдээлэл

Бүхэл бүтэн эрүүл мэнд: Уур амьсгалын талаархи PSA

Энэ долоо хоногт Эрүүл мэндийн бүхэл бүтэн байдал нь уурших, цахим тамхи хэрэглэх аюулын эсрэг байна. Энэ цувралд юу болох тухай мэдээлэл багтсан болно APS Бодисыг буруугаар ашиглах зөвлөхүүд болон сургуулиуд оюутнуудад ууршихаас гадна Виллиамсбург дахь оюутнууд болон ажилтнуудын PSA хуваах гэрчилгээ олгох чиглэлээр ажиллаж байна.