Яагаад APS Виртуал сургалтын хөтөлбөрт биечлэн хичээллэхээс илүү их мөнгө зарцуулж байна уу?

11-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

APS Виртуал сургалтаас илүүтэйгээр сургуулийн бие даасан үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлын арга хэмжээнд илүү их мөнгө зарцуулж байна.  APS аюулгүй байдлын арга хэмжээ, биечлэн сургуулиа үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажилд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд хичээлийн жилээ алсаас эхлүүлэх шаардлагатай байгаа оюутнуудад зориулсан чанартай виртуал сургалтын хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалт хийсэн.