Үдийн хоолны төлөвлөгөө яагаад сургуулиас хамаарч өөр өөр байдаг вэ?

27-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

Сургууль бүр боломжтой орон зай, цайны газрын зохион байгуулалт, хуваарь, гаднах боломжууд болон бусад хүчин зүйлсийн хувьд өөр өөр хувьсагчтай байдаг. Сургууль бүр бууруулах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд сургууль бүр үдийн цайны бус сонголтыг санал болгоно. Гэсэн хэдий ч, үдийн цайны цагийг хэрхэн яаж хийх тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл сургуулиас хамаарч өөр өөр байх болно. Сургууль бүрийн үдийн цайны төлөвлөгөөг сургуулийн вэбсайтаас авах боломжтой.