Өргөтгөсөн өдөр ердийн цагийн хуваарьтай байх уу?

11-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

Тийм ээ, Өргөтгөсөн өдөр нь өглөөний болон оройн ердийн цагийн хуваариар ажиллана. Бага сургуулийн сургуулийн өмнөх хичээл өглөө 7 цагт эхэлж, хичээл эхлэх хүртэл үргэлжилнэ. Бага, дунд сургуулийн үдээс хойших хуралдаан нь сургуулиас халагдсанаас эхэлж, 6 цагт дуусна Цаг агаар муутай тул сургууль хоёр цаг хоцордог өдрүүдэд Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрүүд хоёр цагаар хоцордог (өглөө 9 цаг). Цаг агаарын тааламжгүй байдлаас болж сургууль эрт хаагддаг өдрүүдэд Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрүүд 4 цагт хаагддаг