Сургуулиуд ангидаа тохирох HEPA шүүлтүүрийг ашиглах уу?

11-р сарын XNUMX-нд байрлуулсан

APS анги танхимд агаар цэвэршүүлэх төхөөрөмж (CACDs) ашигладаг. Эдгээр төхөөрөмжүүдийг Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдийн холбоо (AHAM) болон Калифорнийн агаарын нөөцийн зөвлөл (CARB) баталгаажуулсан болно. APS Цэвэр агаар дамжуулах өндөр баталгаатай (CADR) ба зайг заах зориулалттай децибелийн түвшин доогуур (dB) нэгжүүдийг хайж олох.