Хэлтсийн товч танилцуулга

Ажлын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байна APS Тасаг, тэдгээрийн ололт амжилт? Саяхны товч тайлантай танилцана уу (тайланг дарж нээнэ үү):

2020-21

Номын сангийн үйлчилгээний товч тайлан
Номын сангийн үйлчилгээ
Эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн салбарын товч мэдээлэл
Эрүүл мэнд, биеийн тамир, жолоочийн боловсрол
CTE-ийн товч тайлан
Ажил мэргэжлийн ба техникийн боловсрол
Бага барилга / Их засварын ажлын товч тайлан
Бага барилга / Их засвар үйлчилгээ
Сургууль ба хамтын нийгэмлэгийн харилцааны товч тайлан
Сургууль ба Олон нийтийн харилцаа
Сургалт ба сургалтын зөвлөх зөвлөл тайлангийн хавтас
Сургалт ба сургалтын зөвлөх зөвлөл
Дэлхийн хэлний тайлангийн хавтас
Дэлхийн хэлний хөтөлбөр
Бодлого-товч мэдээлэл-2021_Хуудас_1
Бодлогын тойм
Урлагийн боловсролын тайлангийн хавтас
Урлагийн боловсрол
Технологи 1: 1 Хөтөлбөрийн тайлангийн хавтас
Технологи 1: 1 хөтөлбөр
Академийн танилцуулга-2021_Хуудас_1
Эрдмийн дэмжлэг
Хүнс ба хоол тэжээлийн үйлчилгээний тайлангийн хавтас
Хоол хүнс ба хоол тэжээлийн үйлчилгээ
Нийгмийн судалгааны тайлангийн хавтас
нийгэм судлал
Шинжлэх ухааны тайлангийн хавтас
Шинжлэх ухааны хөтөлбөр
Мэргэжлийн сургалтын тайлангийн хавтас
Мэргэжлийн сургалт

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17