Нүүхэд бэлдэж байна APS

APS өөр сургуулийн дүүрэг рүү нүүхэд бэлтгэх үйл явцаар дамжуулан оюутнууд болон гэр бүлүүдийг дэмжих үүрэг хүлээдэг. Оюутныг сургуулиас хасах APS:

  • Дуусгах Оюутны бүртгэлээс хасах тухай мэдэгдэл маягт бүрдүүлж, хүүхдийнхээ одоо байгаа сургуульд өгөх.
  • Хүүхдийнхээ сургуулийн зөвлөхтэй шууд холбоо бариарай, ингэснээр бид танд шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд тань туслах болно.
  • Албан бус бүртгэлийн баримт бичгүүдийг таны сонгосон аргаар (тоон эсвэл хэвлэсэн) өгөх болно. Энэ линкээр орж мэдээлэл авна уу Транскрипт болон бусад бүртгэлийн мэдээлэлБаримт бичгийг цуглуулахад хоёр долоо хоног хүртэл хугацаа өгнө үү.