Өөрийнхөө үйлдлийг хүсэх

COVID-19 хямралын үеэр, APS Арлингтон мужийн тойргийн шүүхийн бичиг хэргийн газрын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран таны гэрчилгээний хуулбарыг имэйлээр авах хүсэлтээ оновчтой гаргалаа. Таны гэрчилгээний хуулбарыг шаардах:

  • и-мэйл илгээх CircuitCourt@arlingtonva.us
  • Хичээлийн мөрөнд “Сургуулийн бүртгэлийн гэрчилгээний хүсэлт” байрлуулна
  • Бие махбодид дараахь зүйлийг оруулна.
    • Дэд баримтынхаа хуулбарыг авахыг хүсч байна
    • Нэг өмчлөгчийн нэр
    • Гудамжны хаяг, бүх тоог оруулаад

Газрын бүртгэл хэлтэс нь таны баримтын хувийг имэйлээр илгээх болно. Энэ үйлчилгээнд ямар ч төлбөр алга.