ХАРИУЦЛАГУУДЫН АЖИЛЛАГАА

Энэ маягт нь зөвхөн зориулагдсан болно APS ажилтнууд, багш нар сургалтын болон боловсролын зорилгоор орчуулагч хүсэх, мөн APS Энэ маягтад нэвтрэхийн тулд Google данс шаардлагатай.

Танд байгаа бол APS Google акаунт, орчуулагчдаас онлайнаар хүсэлт гаргана уу ЭНД байна.