Сургуулийн ослын даатгал

APS оюутны ослын даатгалыг худалдан авах боломжийг олгодог. Сургуулийн талбай дээр эсвэл сургуулийн ивээн тэтгэсэн арга хэмжээнд гарсан гэмтлийн эмнэлгийн төлбөр нь эцэг эхчүүдийн үүрэг юм. Хэрэв танд эмнэлгийн даатгал байхгүй бөгөөд төлбөр нь танд хэцүү байх болно гэдэгт итгэж байгаа бол APS сургуулийн ослын даатгалыг худалдан авах боломжийг танд олгож байна. Үүнийг оюутан тамирчныхаа хоёрдогч даатгал болгон ашиглах талаар эцэг эхчүүдэд зөвлөж байна.


Маркел Даатгал нь 2016-17 оны хичээлийн жилд сургуулийн ослын даатгалыг хариуцах болно. Мэдээллийг доорхи линкүүдээс авна уу.