Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдааныг шууд үзэх

Ажлын хуралдаан олон нийтэд нээлттэй боловч санал сэтгэгдлийг хүлээн авахгүй. Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол ажлын цаг 6:30 цагт эхэлнэ. Удахгүй болох ажлын хуралдааны хуваарийг Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдаан болон бусад уулзалтууд хуудас.

Хугацаа болон суурь мэдээллийг мэдээлэл авах боломжтой байдлаар байрлуулна BoardDocs.

Өнгөрсөн шууд дамжуулалтыг үзэхийн тулд видео цонхны баруун дээд буланд байгаа "Үйл явдлын бичлэгүүд" дүрс дээр дарна уу.