Сургууль ба Олон нийтийн харилцаа

Манай товхимлын дэлгэцийн агшинг Нийгэмлэгтэй холбох - татаж авахаар дарна ууСургууль, олон нийттэй харилцах хэлтэс нь хэвлэл мэдээллийн харилцааг хариуцдаг; олон нийтийн оролцоо, үүнд гэр бүл, олон нийтийн оролцоо; олон нийтийн мэдээлэл; цахим, өргөн нэвтрүүлэг, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл; нь Боловсролын хөтөлбөрт сайн дурын ажилтан, түншүүд; ба хяналт AETV болон APS Хэвлэх дэлгүүр.

"Манай нийгэмлэгтэй холбогдох" хуудсыг татаж авна уу.

Тус хэлтсийн үндсэн чиглэл бол Арлингтон хотын нийтийн сургуулиуд болон сургуулиуд болон Арлингтон хотын иргэдийн дунд харилцаа холбоог сайжруулах явдал юм.

үйлчилгээ